Praktisk teologi

Vil du arbejde med teologi og mennesker? Så er en 3-årig bachelor i praktisk teologi med fag som sjælesorg, troslære, diakoni og mission noget for dig.

Uddannelsen i praktisk teologi er beregnet for dig, som gerne vil

  • arbejde i en menighed eller en kristen organisation
  • arbejde med mission i Danmark eller udlandet
  • arbejde som fx kirke- og kulturmedarbejder (sognemedhjælper)
  • eller generelt blive klogere på teologi og mennesker

En 3-årig bachelor i Praktisk teologi er en fleksibelt sammensat bacheloruddannelse, der kan bruges direkte i et kirkeligt arbejde eller i missions- og organisationsarbejde i Danmark og i udlandet.

Uddannelsen tages som fuldtidsstudier over 3 år med 60 ECTS-point om året. Bestået eksamen udløser godkendte ECTS-point.

Se et eksempel på et anbefalet studieforløb her:

Praktisk teologi er for os, der
vil arbejde med mennesker

Praktisk

  • Uddannelse og læseplads er gratis og foregår i DBI's lokaler
  • Der er pt ikke SU til uddannelsen. Færøske studerende kan dog modtage støtte fra Færøerne, og fra Sverige og Norge kan man medtage sin studiestøtte.
  • Stipendier: DBI tilbyder studielån 1. studieår samt stipendier fra og med 2. studieår for fuldtidsstuderende på både bacheloruddannelsen. Se mere under STUDIEMILJØ.
  • DBI hjælper om muligt med at formidle kontakter mht. billige boliger, studiejobs og lignende.
Studiemiljø

Find en underviser

På uddannelsen møder du en række højt kvalificerede undervisere, der brænder for deres fag. De fastansatte undervisere har som minimum en ph.d.-grad eller er i gang med en. Alle undervisere har forskningsforpligtelse og bidrager på deres felt med gedigen forskning.

Samtidig har underviserne stor praksiserfaring, som de også trækker med ind i undervisningen.

Find en underviser
At det er et forholdsvist lille sted, tiltalte mig også, og det har helt sikkert medvirket til, at jeg har følt mig så hjemme og velkommen her. Det halvandet år, jeg hidtil har været her, har været en stor velsignelse for mig både fagligt og personligt.
Jákup Á Lakjuni
Jeg læser en bachelor i praktisk teologi på FIUC-CPH på DBI simpelthen fordi, det bl.a. er med til at gøre mig glad. Jeg kan pt. ikke se mig selv på et andet uddannelsessted. Teologien vækker min interesse, fascinerer mig og overvælder mig dag efter dag.
Isak R. Jespersen

Der er et godt samspil mellem teori og praksis, og faglighed og tro. De dygtige undervisere deler ikke blot ud af deres store faglige viden, men også af egne erfaringer fra arbejdsliv og kristenliv, så undervisningen sker med blik for livet uden for og efter studiet.
Johan Andresen

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram