Studiemiljø

Det er i venskaberne og diskussionerne med dine medstuderende, at du for alvor dannes og udvikler dig. På DBI har vi et godt og nært studiemiljø med plads til forskellige holdninger. Vi tilbyder dig en mentorordning, og dine undervisere er en del af din dagligdag, så du kan altid stille spørgsmål.

Læs mere

FIUC-COPENHAGEN

Er du interesseret i Gud og mennesker?
Så skal du måske læse teologi! På Dansk Bibel-Institut kan du læse en bacheloruddannelse i teologi og mission eller en diplomuddannelse i praktiske fag kaldet Tro og tjeneste. Begge dele kan du bruge i kirkelivet i Danmark og international mission. Du kan også læse enkeltfag eller tage netstudier. Det sker gennem et samarbejde med Fjellhaug International University College i Oslo, der har en lokal afdeling på
Dansk Bibel-Institut i København - det hedder FIUC-CPH.

Jeg har langvarig studieerfaring fra Aarhus og Københavns universiteter, og jeg elsker at være på DBI. På en gang emmer her af nærvær og medmenneskelighed, og samtidig er man som studerende i enestående nær kontakt med topkvalificerede forskere og undervisere.
Jørn Nedergaard, studerende

Hvorfor læse teologi?

I videoen til venstre kan du høre, hvorfor Cecilia har valgt at  læse teologi på Dansk Bibel-Institut. Husk undertekster.

Læs mere

Søg om optagelse

Til uddannelserne kræves der primært en bestået studenter- eller HF-eksamen, men der optages også med dispensation.

Læs mere

FAQ

Hvad er adgangskravene for at blive optaget?
For at blive optaget på FIUC-CPH skal du som hovedregel have bestået en gymnasial uddannelse. Desuden er der krav om at bestemte fag skal være bestået. Se udførlig forklaring i ansøgningsvejledningen, som du finder under menupunktet OPTAGELSE.
Er FIUC-CPHs uddannelse officielt anerkendt?
Uddannelsen udbydes af norske Fjellhaug International University College, som er akkrediteret i Norge, og du optjener løbende ECTS-point. Uddannelsen giver adgang til videre studier ved universiteter i Danmark og i udlandet.
Skal man tro på Gud for at læse på FIUC-CPH og være på DBI?
Uddannelsen har til hensigt at uddanne teologer, der på forskellige måder kan bidrage til et engagement i kirke og mission i ind- og udland. Men der bliver ikke stillet krav om en bestemt tro for at blive optaget.
Kan jeg læse videre på et dansk universitet?
Bacheloruddannelsen i teologi og mission fra FIUC-CPH kvalificerer dig til at søge ind på kandidatuddannelser på danske universiteter. Hvis du gerne vil være cand.theol. skal du tage et tillægsfag på FIUC-CPH og derefter søge ind på bacheloruddannelsen på teologi på Københavns Universitet. Her skal du supplerer med ca. 5 ECTS-point, og så kan du efterfølgende søge ind på kandidatuddannelsen på teologi. Kontakt gerne studiekoordinator Peter Greek Kofod (studiekoordinator@dbi.edu - 2526 5505), hvis du har spørgsmål til dette.
Hvilke muligheder for job har jeg med en bacheloruddannelse fra FIUC-CPH?
FIUC-CPHs uddannelser giver både mulighed for at for at studere videre og for at søge job umiddelbart efter afsluttet bacheloreksamen. Med en bacheloruddannelse i teologi og mission eller en diplomuddannelse i tro og tjeneste har du fx mulighed for at blive ansat som kirke- og kulturmedarbejder eller i en kirkelig organisation.
Kan jeg skifte uddannelse undervejs?
Ja, hvis du vælger at stoppe undervejs og søger ind på en anden uddannelse, kan du søge om meritoverførelse for de fag, du har bestået.
Behøver man at blive præst, hvis man læser teologi?
Nej, der er frihed til at vælge sin egen vej, og der er brug for veluddannede teologer i en bred vifte af jobs.
Kan jeg få SU på uddannelsen?
Uddannelsen er ikke SU-berettiget, så du får tilbud om at søge stipendium eller lån på Dansk Bibel-Institut (DBI). Se nærmere under Studiemiljø
Kan jeg klare mig uden SU?
Det spørger vi også vores studerende om, men erfaringen viser, at det er muligt at gennemføre studiet uden SU. Undervisningen ligger mandag til torsdag, så fredag er fri til at have et studiejob. Med sommerferiejob og studiejob samt stipendier fra DBI, klarer de fleste sig ganske udemærket. Du bliver derudover tilbudt mulighed for at optager lån det første år. Du kan læse mere under Studiemiljø.
Hvem står egentlig bag FIUC-CPH?
FIUC-CPH er en underafdeling af Fjellhaug International University College, som har hovedkvarter i Oslo og filialer i København og Aarhus. Se mere om Fjellhaug International University College på https://fih.fjellhaug.no/
Hænger FIUC-CPH og DBI sammen?
FIUC-CPH er en underafdeling af en norsk akkrediteret uddannelsesinstitution med hovedafdeling i Oslo. FIUC-CPHs uddannelse afholdes på Dansk Bibel-Institut med lærerkræfter og administrativt personale fra Dansk Bibel-Institut. Rektor og de faste undervisere er ansat både ved FIUC-CPH og på Dansk Bibel-Institut. Undervisningen foregår langt overvejende på dansk, men norske gæsteforelæsere kan forekomme.
Hvem kan svare på spørgsmål om uddannelsen?
Du er meget velkommen til at kontakte studiekoordinator Peter Greek Kofod (studiekoordinator@dbi.edu - 2526 5505), hvis du har spørgsmål eller ønsker at komme forbi og se Dansk Bibel-Institut.
Kan I hjælpe mig med at finde et sted at bo?
Som studerende er du selv ansvarlig for at finde et sted at bo. Men kontakt os gerne DBI og spørg! I sommerperioden er der flere studerende, der flytter, og det sker, at der bliver ledige værelser eller lejligheder, som du kan leje evt. sammen med en anden. Skriv gerne en lille annonce og send den til studiekoordinator@dbi.edu, så lægger vi den på DBI's interne og eksterne facebookgruppe. Erfaringer viser, at alle finder en bolig uden de store problemer.
crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram