Sådan søger du om optagelse

ANSØGNINGSFRISTER
15. APRIL
for ansøgere på baggrund af realkompetence

1. JULI
for ansøgere på baggrund af gymnasial uddannelse og 23/5‑reglen
ANSØGNINGSVEJLEDNING

Klik på knappen ovenfor og læs  ansøgningsvejledningen grundigt.

1. Opret en bruger på "Søknadsweb": På login-siden skal man som dansk ansøger vælge ”International applicant”.
2. Dernæst klikker man på ”Register new international applicant.”
3. Når man har oprettet en bruger, er man klar til at gennemgå selve ansøgningsprocessen.

Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen? Kontakt studiekoordinator Peter Greek Kofod studiekoordinator(at)dbi.edu - 2526 5505.
    SØG OM OPTAGELSE HER

SVAR PÅ OPTAGELSE
Som udgangspunkt gives der svar i begyndelsen af juli. Ansøgningerne behandles løbende, og der gives svar tidligere, hvis det er muligt.

På FIUC-CPH optages der nye studerende til studiestart i august 2022.

Tre mulige optagelseskrav

For information om særlige forhold og dispensationsmuligheder – se nærmere i ansøgningsvejledningen, som du kan finde link til her på siden.
A

Gymnasial uddannelse
En bestået gymnasial eksamen. Desuden er der krav om, at bestemte fag er bestået (svarende til de norske studiekompetencefag) – se nærmere i ansøgningsvejledningen.

B

23/5‑reglen
(kan ikke bruges, hvis du vil tage overbygning på Det Teologiske Fakultet)
Optagelse uden studentereksamen. Hvis du fylder 23 år eller mere i optagelsesåret, har bestået en række fag fra en gymnasial eksamen (svarende til de norske studiekompetencefag) — samt kan dokumentere mindst 5 års erhvervserfaring (eller uddannelse ud over folkeskoleniveau) – se nærmere i ansøgningsvejledningen.

C

Realkompetence
(kan ikke bruges, hvis du vil tage overbygning på Det Teologiske Fakultet)
Optagelse uden studentereksamen. Hvis du fylder 25 år eller mere i optagelsesåret og kan dokumentere mindst 5 års erhvervserfaring (eller uddannelse ud over folkeskoleniveau), dansk svarende til gymnasialt A‑niveau (evt. andet nordisk sprog), samt engelsk svarende til C‑niveau. Sammen med ansøgningen skal der vedlægges et motivationsbrev. Se nærmere i ansøgningsvejledningen.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram