Sådan søger du om optagelse på FIUC-København

Klik på knappen ovenfor og læs  ansøgningsvejledningen grundigt.

1. Opret en bruger på "Søknadsweb": På login-siden skal man som dansk ansøger vælge ”International applicant”.
2. Dernæst klikker man på ”Register new international applicant.”
3. Når man har oprettet en bruger, er man klar til at gennemgå selve ansøgningsprocessen.

Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen? Kontakt studiekoordinator Peter Greek Kofod studiekoordinator@dbi.edu - 2526 5505.

ANSØGNINGSFRISTER FIUC KØBENHAVN

15. MARTS
Kvote 2 på Købehavns Universitet (KU)

15. APRIL
Kvote 2 på DBI - også kaldet realkompetence. For dig, der ikke har en gymnasieuddannelse.

1. JULI
Kvote 1 på DBI (FIUC-København)

SVAR PÅ OPTAGELSE

Som udgangspunkt gives der svar i begyndelsen af juli. Ansøgningerne behandles løbende, og der gives svar tidligere, hvis det er muligt.

På FIUC-CPH optages der nye studerende til studiestart i midt i august 2024.

Sådan søger du om optagelse på KU

Som indskrevet som teologistuderende på Københavns Universitet (KU) har du mulighed for samtidig følge flere enkeltfag på DBI (FIUC-København). Du kan søge merit på KU for fag taget på FIUC-København. Som indskrevet på Københavns Universitet kan du søge SU efter gældende regler.

Se her for information om optagelse på Københavns Universitet.

Få tilsendt yderligere information ved at skrive til studiekoordinator@dbi.edu Peter Greek Kofod.

ANSØGNINGSFRIST KU

5. JULI

Kvote 1 på Københavns Universitet

Tre mulige optagelseskrav på FIUC-København

For information om særlige forhold og dispensationsmuligheder – se nærmere i ansøgningsvejledningen, som du kan finde link til her på siden.
A

Gymnasial uddannelse
En bestået gymnasial eksamen. Desuden er der krav om, at bestemte fag er bestået (svarende til de norske studiekompetencefag) – se nærmere i ansøgningsvejledningen.

B

23/5‑reglen
(kan ikke bruges, hvis du vil tage overbygning på Det Teologiske Fakultet)
Optagelse uden studentereksamen. Hvis du fylder 23 år eller mere i optagelsesåret, har bestået en række fag fra en gymnasial eksamen (svarende til de norske studiekompetencefag) — samt kan dokumentere mindst 5 års erhvervserfaring (eller uddannelse ud over folkeskoleniveau) – se nærmere i ansøgningsvejledningen.

C

Realkompetence
(kan ikke bruges, hvis du vil tage overbygning på Det Teologiske Fakultet)
Optagelse uden studentereksamen. Hvis du fylder 25 år eller mere i optagelsesåret og kan dokumentere mindst 5 års erhvervserfaring (eller uddannelse ud over folkeskoleniveau), dansk svarende til gymnasialt A‑niveau (evt. andet nordisk sprog), samt engelsk svarende til C‑niveau. Sammen med ansøgningen skal der vedlægges et motivationsbrev. Se nærmere i ansøgningsvejledningen.

Kontakt
Dansk Bibel-Institut
Leifsgade 33, 6.sal
2300 København S
Tlf.:33 13 55 00
Følg os