Søg om optagelse

ANSØGNINGSFRISTER
15. APRIL
for ansøgere på baggrund af realkompetence

1. JULI
for ansøgere på baggrund af gymnasial uddannelse og 23/5‑reglen
LÆS ANSØGNINGSVEJLEDNING
1. Opret en bruger på "Søknadsweb": På login-siden skal man som dansk ansøger vælge ”International applicant”.
2. Dernæst klikker man på ”Register new international applicant.”
3. Når man har oprettet en bruger, er man klar til at gennemgå selve ansøgningsprocessen.

Har du spørgsmål, så kontakt studiekoordinator Peter Greek Kofod studiekoordinator(at)dbi.edu - 2526 5505.
SØG OM OPTAGELSE
SVAR PÅ OPTAGELSE
Som udgangspunkt gives der svar i begyndelsen af juli. Ansøgningerne behandles løbende, og der gives svar tidligere, hvis det er muligt.

På FIUC-CPH optages der nye studerende til studiestart i august 2022.

Tre mulige optagelseskrav

For information om særlige forhold og dispensationsmuligheder – se nærmere i ansøgningsvejledningen, som du kan finde link til her på siden.
A

Gymnasial uddannelse
En bestået gymnasial eksamen. Desuden er der krav om, at bestemte fag er bestået (svarende til de norske studiekompetencefag) – se nærmere i ansøgningsvejledningen.

B

23/5‑reglen
(kan ikke bruges, hvis du vil tage overbygning på Det Teologiske Fakultet)
Optagelse uden studentereksamen. Hvis du fylder 23 år eller mere i optagelsesåret, har bestået en række fag fra en gymnasial eksamen (svarende til de norske studiekompetencefag) — samt kan dokumentere mindst 5 års erhvervserfaring (eller uddannelse ud over folkeskoleniveau) – se nærmere i ansøgningsvejledningen.

C

Realkompetence
(kan ikke bruges, hvis du vil tage overbygning på Det Teologiske Fakultet)
Optagelse uden studentereksamen. Hvis du fylder 25 år eller mere i optagelsesåret og kan dokumentere mindst 5 års erhvervserfaring (eller uddannelse ud over folkeskoleniveau), dansk svarende til gymnasialt A‑niveau (evt. andet nordisk sprog), samt engelsk svarende til C‑niveau. Sammen med ansøgningen skal der vedlægges et motivationsbrev. Se nærmere i ansøgningsvejledningen.

Uddannelsesveje

Her kan du se dine muligheder for videreuddannelse med en bachelor i teologi og mission fra FIUC-CPH på Dansk Bibel-Institut.

Find en underviser

På uddannelsen møder du en række højt kvalificerede undervisere, der brænder for deres fag. De fastansatte undervisere har som minimum en ph.d.-grad eller er i gang med en. Alle undervisere har forskningsforpligtelse og bidrager på deres felt med gedigen forskning.

Samtidig har underviserne stor praksiserfaring, som de også trækker med ind i undervisningen.

Find en underviser
DBI kan tilbyde et fællesskab, som man ikke normalt finder på et universitet. Man har mulighed for at stille spørgsmål i timen, og snakken fortsætter så en halv time ind i frokostpausen, fordi både lærere og studerende er til stede i kaffestuen - det er unikt.
Rasmus Vævest Nymann

Jeg har en længsel efter at lære mere om Bibelen og vores kristne tro, og jeg ønsker at arbejde inden for kirken eller kristne organisationer for at hjælpe mennesker til at vokse i troen på Jesus Kristus. Jeg valgte at studere teologi på DBI, fordi jeg var tiltrukket af, at troen har en selvfølgelig plads her på dette lille studiested.
Cecilia Apel


Jeg brænder for at arbejde med Bibelen. Hvis man virkelig skal arbejde med de bibelske tekster, er man nødt til at være godt klædt på mht. sprogkundskaber, kirkehistorie, dogmatik mm. Jeg er her for at blive en dygtig tekstlæser, der kan formidle Guds ord.
Mads Due


FAQ

Hvad er adgangskravene for at blive optaget?
For at blive optaget på FIUC-CPH skal du som hovedregel have bestået en gymnasial uddannelse. Desuden er der krav om at bestemte fag skal være bestået. Se udførlig forklaring i ansøgningsvejledningen.
Er FIUC-CPHs uddannelse officielt anerkendt?
Uddannelsen udbydes af norske Fjellhaug International University College, som er akkrediteret i Norge, og du optjener løbende ECTS-point. Uddannelsen giver adgang til videre studier ved universiteter i Danmark og i udlandet.
Skal man tro på Gud for at læse på FIUC-CPH og være på DBI?
Uddannelsen har til hensigt at uddanne teologer, der på forskellige måder kan bidrage til et engagement i kirke og mission i ind- og udland. Men der bliver ikke stillet krav om en bestemt tro for at blive optaget.
Kan jeg læse videre på et dansk universitet?
Bacheloruddannelsen i teologi og mission fra FIUC-CPH kvalificerer dig til at søge ind på kandidatuddannelser på danske universiteter. Hvis du gerne vil være cand.theol. skal du tage et tillægsfag på FIUC-CPH og derefter søge ind på bacheloruddannelsen på teologi på Københavns Universitet. Her skal du supplerer med ca. 5 ECTS-point, og så kan du efterfølgende søge ind på kandidatuddannelsen på teologi. Kontakt gerne studiekoordinator Peter Greek Kofod (studiekoordinator@dbi.edu - 2526 5505), hvis du har spørgsmål til dette.
Hvilke muligheder for job har jeg med en bacheloruddannelse fra FIUC-CPH?
FIUC-CPH's uddannelser giver både mulighed for at for at studere videre og for at søge job umiddelbart efter afsluttet bacheloreksamen. Med en bacheloruddannelse i teologi og mission eller praktisk teologi har du fx mulighed for at blive ansat som kirke- og kulturmedarbejder eller i en kirkelig organisation.
Kan jeg skifte uddannelse undervejs?
ja, hvis du vælger at stoppe undervejs og søger ind på en anden uddannelse, kan du søge om meritoverførelse for de fag, du har bestået.
Behøver man at blive præst, hvis man læser teologi?
Nej, der er frihed til at vælge sin egen vej, og der er brug for veluddannede teologer i en bred vifte af jobs.
Kan jeg få SU på uddannelsen?
Uddannelsen er ikke SU-berettiget, så du får tilbud om at søge stipendium eller lån på Dansk Bibel-Institut (DBI). Se nærmere under Studiemiljø
Kan jeg klare mig uden SU?
Det spørger vi også vores studerende om, men erfaringen viser, at det er muligt at gennemføre studiet uden SU. Undervisningen ligger mandag til torsdag, så fredag er fri til at have et studiejob. Med sommerferiejob og studiejob samt stipendier fra DBI, klarer de fleste sig ganske udemærket. Du bliver derudover tilbudt mulighed for at optager lån det første år. Du kan læse mere under Studiemiljø.
Hvem står egentlig bag FIUC-CPH?
FIUC-CPH er en underafdeling af Fjellhaug International University College, som har hovedkvarter i Oslo og filialer i København og Aarhus. Se mere om Fjellhaug International University College på https://fih.fjellhaug.no/
Hænger FIUC-CPH og DBI sammen?
FIUC-CPH er en underafdeling af en norsk akkrediteret uddannelsesinstitution med hovedafdeling i Oslo. FIUC-CPHs uddannelse afholdes på Dansk Bibel-Institut med lærerkræfter og administrativt personale fra Dansk Bibel-Institut. Rektor og de faste undervisere er ansat både ved FIUC-CPH og på Dansk Bibel-Institut. Undervisningen foregår langt overvejende på dansk, men norske gæsteforelæsere kan forekomme.
Hvem kan svare på spørgsmål om uddannelsen?
Du er meget velkommen til at kontakte studiekoordinator Peter Greek Kofod (studiekoordinator@dbi.edu - 2526 5505), hvis du har spørgsmål eller ønsker at komme forbi og se Dansk Bibel-Institut.
Kan I hjælpe mig med at finde et sted at bo?
Som studerende er du selv ansvarlig for at finde et sted at bo. Men kontakt os gerne DBI og spørg! I sommerperioden er der flere studerende, der flytter, og det sker, at der bliver ledige værelser eller lejligheder, som du kan leje evt. sammen med en anden. Skriv gerne en lille annonce og send den til studiekoordinator@dbi.edu, så lægger vi den på DBI's interne og eksterne facebookgruppe. Erfaringer viser, at alle finder en bolig uden de store problemer.
crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram