4-årig bachelor i
teologi og mission

  • Brænder du for at møde andre med evangeliet?

  • Vil du være med til at præge fremtidens kirke?

  • Kan du se dig selv som præst, missionær, forkynder etc.?

Den 4-årig bachelor i teologi og mission er en fleksibel uddannelse, som du kan bruge fx til at blive præst i folkekirken, i frimenigheder eller fx i international mission.

Uddannelsen kan tages på to forskellige måder:

1.

Søg optagelse som heltidsstuderende på teologi ved Københavns Universitet (KU), samtidig med at du tager en række enkeltfag på FIUC-København på DBI (du skal også søge optagelse som enkeltfagsstuderende på FIUC-København). Du skal søge forhåndsmerit for fagene på KU.

Som indskrevet på Københavns Universitet kan du søge SU efter gældende regler.

2.

Søg optagelse som heltidsstuderende på FIUC-København på DBI.

Med en 4-årig bachelor i teologi og mission fra FIUC-København på DBI kan du efterfølgende søge optagelse på kandidatuddannelsen ved Københavns Universitet (KU). Du må regne med at skulle supplere din bacheloruddannelse med enkelte fag, men med den rette fagkombination på bacheloruddannelsen vil det typisk ikke forlænge den samlede studietid.

Mange af fagene i dette studieforløb er valgfag, som kan skiftes ud med andre, sådan at du kan sammensætte den uddannelse, som passer til dit behov.

Uddannelsen på FIUC-København er ikke SU-berettiget, men du kan søge om lån det første år og dernæst stipendier, der udgør 75 % af SU 10 måneder om året de næste tre år.

Få tilsendt yderligere information ved at skrive til studiekoordinator@dbi.edu Peter Greek Kofod.

3-årig bachelor i
teologi og mission

Du kan tage en 3-årig bacheloruddannelse i teologi og mission som heltidsstuderende på FIUC-København på DBI.

Uddannelsen kan du bruge til fx at blive præst i en frimenighed eller frikirke, arbejde i international mission eller andet kirkeligt arbejde i ind- og udland.

Mange af fagene er valgfag, som kan skiftes ud med andre, sådan at du kan sammensætte den uddannelse, som passer til dit behov.

Uddannelsen på FIUC-København er ikke SU-berettiget, men du kan søge om starthjælp og lån det første år og dernæst stipendier, der udgør 75 % af SU 10 måneder om året de næste to år.

Få tilsendt yderligere information ved at skrive til studiekoordinator@dbi.edu Peter Greek Kofod.

Søg om optagelse på FIUC-København

ANSØGNINGSFRIST

15. APRIL
for ansøgere på baggrund af realkompetence

1. JULI
for ansøgere på baggrund af gymnasial uddannelse og 23/5‑reglen

1. Opret en bruger på "Søknadsweb": På login-siden skal man som dansk ansøger vælge ”International applicant”.
2. Dernæst klikker man på ”Register new international applicant.”
3. Når man har oprettet en bruger, er man klar til at gennemgå selve ansøgningsprocessen.

Har du spørgsmål, så kontakt studiekoordinator Peter Greek Kofod: studiekoordinator@dbi.edu - 2526 5505.

SVAR PÅ OPTAGELSE

Som udgangspunkt gives der svar på optagelse på FIUC-København i begyndelsen af juli. Ansøgningerne behandles løbende, og der gives svar tidligere, hvis det er muligt.

På FIUC-CPH optages der nye studerende til studiestart i august 2024.

Tre mulige optagelseskrav for FIUC-København

For information om særlige forhold og dispensationsmuligheder – se nærmere i ansøgningsvejledningen, som du kan finde link til her på siden.
A

Gymnasial uddannelse
En bestået gymnasial eksamen. Desuden er der krav om, at bestemte fag er bestået (svarende til de norske studiekompetencefag) – se nærmere i ansøgningsvejledningen.

B

23/5‑reglen
(kan ikke bruges, hvis du vil tage overbygning på Det Teologiske Fakultet)
Optagelse uden studentereksamen. Hvis du fylder 23 år eller mere i optagelsesåret, har bestået en række fag fra en gymnasial eksamen (svarende til de norske studiekompetencefag) — samt kan dokumentere mindst 5 års erhvervserfaring (eller uddannelse ud over folkeskoleniveau) – se nærmere i ansøgningsvejledningen.

C

Realkompetence
(kan ikke bruges, hvis du vil tage overbygning på Det Teologiske Fakultet)
Optagelse uden studentereksamen. Hvis du fylder 25 år eller mere i optagelsesåret og kan dokumentere mindst 5 års erhvervserfaring (eller uddannelse ud over folkeskoleniveau), dansk svarende til gymnasialt A‑niveau (evt. andet nordisk sprog), samt engelsk svarende til C‑niveau. Sammen med ansøgningen skal der vedlægges et motivationsbrev. Se nærmere i ansøgningsvejledningen.

Uddannelsesveje FIUC-København

Her kan du se dine muligheder for videreuddannelse med en bachelor i teologi og mission fra FIUC-CPH på Dansk Bibel-Institut.

Find en underviser

På uddannelsen møder du en række højt kvalificerede undervisere, der brænder for deres fag. De fastansatte undervisere har som minimum en ph.d.-grad eller er i gang med en. Alle undervisere har forskningsforpligtelse og bidrager på deres felt med gedigen forskning.

Samtidig har underviserne stor praksiserfaring, som de også trækker med ind i undervisningen.
DBI kan tilbyde et fællesskab, som man ikke normalt finder på et universitet. Man har mulighed for at stille spørgsmål i timen, og snakken fortsætter så en halv time ind i frokostpausen, fordi både lærere og studerende er til stede i kaffestuen - det er unikt.
Rasmus Vævest Nymann
Jeg har en længsel efter at lære mere om Bibelen og vores kristne tro, og jeg ønsker at arbejde inden for kirken eller kristne organisationer for at hjælpe mennesker til at vokse i troen på Jesus Kristus. Jeg valgte at studere teologi på DBI, fordi jeg var tiltrukket af, at troen har en selvfølgelig plads her på dette lille studiested.
Cecilia Apel
Jeg brænder for at arbejde med Bibelen. Hvis man virkelig skal arbejde med de bibelske tekster, er man nødt til at være godt klædt på mht. sprogkundskaber, kirkehistorie, dogmatik mm. Jeg er her for at blive en dygtig tekstlæser, der kan formidle Guds ord.
Mads Due

FAQ

Kontakt
Dansk Bibel-Institut
Leifsgade 33, 6.sal
2300 København S
Tlf.:33 13 55 00
Følg os