Teologi og mission

En 3-4 årig bachelor i teologi og mission er en fleksibelt sammensat bacheloruddannelse, der kan bruges direkte i et kirkeligt arbejde eller til at læse videre på en kandidatuddannelse.

Med et 4. tillægsår og godt 2 års studier på Det Teologiske Fakultet kan man blive cand.theol. og få adgang til et præsteembede i folkekirken.

Uddannelsen tages som fuldtidsstudier over 3-4 år med 60 ECTS-point om året og indeholder en række valgfag, der gør det muligt at målrette den efter dit behov.

Du bliver undervist i en bred vifte af spændende fag, som alle er med til at gøre dig klar til en opgave i kirke og mission og formidling af evangeliet. Du får fx fag som Ny Testamente, Gammel Testamente, kirkehistorie eller sprogfagene græsk og hebraisk, der hjælper dig til at læse Bibelen på originalsproget.

Enkeltfag og KU

Hvis du er teologistuderende på Københavns Universitet (KU) har du mulighed for samtidig følge et eller flere enkeltfag på DBI (FIUC-København). Du kan søge merit på KU for fag taget på FIUC-København. Som studerende ved Det Teologiske Fakultet i København vil du have ret til at søge SU efter gældende regler. 

Få tilsendt en oversigt over det kombinerede studieforløb ved at skrive til studiekoordinator@dbi.edu Peter Greek Kofod.

Søg om optagelse

ANSØGNINGSFRISTER

15. APRIL
for ansøgere på baggrund af realkompetence

1. JULI
for ansøgere på baggrund af gymnasial uddannelse og 23/5‑reglen

1. Opret en bruger på "Søknadsweb": På login-siden skal man som dansk ansøger vælge ”International applicant”.
2. Dernæst klikker man på ”Register new international applicant.”
3. Når man har oprettet en bruger, er man klar til at gennemgå selve ansøgningsprocessen.

Har du spørgsmål, så kontakt studiekoordinator Peter Greek Kofod studiekoordinator(at)dbi.edu - 2526 5505.

SVAR PÅ OPTAGELSE

Som udgangspunkt gives der svar i begyndelsen af juli. Ansøgningerne behandles løbende, og der gives svar tidligere, hvis det er muligt.

På FIUC-CPH optages der nye studerende til studiestart i august 2022.

Tre mulige optagelseskrav

For information om særlige forhold og dispensationsmuligheder – se nærmere i ansøgningsvejledningen, som du kan finde link til her på siden.
A

Gymnasial uddannelse
En bestået gymnasial eksamen. Desuden er der krav om, at bestemte fag er bestået (svarende til de norske studiekompetencefag) – se nærmere i ansøgningsvejledningen.

B

23/5‑reglen
(kan ikke bruges, hvis du vil tage overbygning på Det Teologiske Fakultet)
Optagelse uden studentereksamen. Hvis du fylder 23 år eller mere i optagelsesåret, har bestået en række fag fra en gymnasial eksamen (svarende til de norske studiekompetencefag) — samt kan dokumentere mindst 5 års erhvervserfaring (eller uddannelse ud over folkeskoleniveau) – se nærmere i ansøgningsvejledningen.

C

Realkompetence
(kan ikke bruges, hvis du vil tage overbygning på Det Teologiske Fakultet)
Optagelse uden studentereksamen. Hvis du fylder 25 år eller mere i optagelsesåret og kan dokumentere mindst 5 års erhvervserfaring (eller uddannelse ud over folkeskoleniveau), dansk svarende til gymnasialt A‑niveau (evt. andet nordisk sprog), samt engelsk svarende til C‑niveau. Sammen med ansøgningen skal der vedlægges et motivationsbrev. Se nærmere i ansøgningsvejledningen.

Uddannelsesveje

Her kan du se dine muligheder for videreuddannelse med en bachelor i teologi og mission fra FIUC-CPH på Dansk Bibel-Institut.

Find en underviser

På uddannelsen møder du en række højt kvalificerede undervisere, der brænder for deres fag. De fastansatte undervisere har som minimum en ph.d.-grad eller er i gang med en. Alle undervisere har forskningsforpligtelse og bidrager på deres felt med gedigen forskning.

Samtidig har underviserne stor praksiserfaring, som de også trækker med ind i undervisningen.
DBI kan tilbyde et fællesskab, som man ikke normalt finder på et universitet. Man har mulighed for at stille spørgsmål i timen, og snakken fortsætter så en halv time ind i frokostpausen, fordi både lærere og studerende er til stede i kaffestuen - det er unikt.
Rasmus Vævest Nymann
Jeg har en længsel efter at lære mere om Bibelen og vores kristne tro, og jeg ønsker at arbejde inden for kirken eller kristne organisationer for at hjælpe mennesker til at vokse i troen på Jesus Kristus. Jeg valgte at studere teologi på DBI, fordi jeg var tiltrukket af, at troen har en selvfølgelig plads her på dette lille studiested.
Cecilia Apel
Jeg brænder for at arbejde med Bibelen. Hvis man virkelig skal arbejde med de bibelske tekster, er man nødt til at være godt klædt på mht. sprogkundskaber, kirkehistorie, dogmatik mm. Jeg er her for at blive en dygtig tekstlæser, der kan formidle Guds ord.
Mads Due

FAQ

Kontakt
Dansk Bibel-Institut
Leifsgade 33, 6.sal
2300 København S
Tlf.:33 13 55 00
Følg os