Studiemiljø

Du bliver en del af et inspirerende studiemiljø, hvor der diskuteres og tages livtag med det, der foregår i undervisningen. Der er stor frihed til lufte forskellige holdninger og synspunkter - og til at være på vej i din teologiske dannelse.

Studerende fra alle årgange spiser frokost sammen og diskuterer med hinanden uanset, hvor langt de er kommet med studiet. Her møder du også underviserne, der jævnligt bliver trukket med ind i diskussionerne.

Mange finder hurtigt sammen i læsegrupper omkring sprogfagene. Der er også forskellige tilbud i løbet af ugen, som det er frivilligt at deltage i. Studenterrådet arbejder for at give de studerende så gode forhold, som muligt. Der er også spændende temadage om aktuelle emner, som du gratis kan deltage i.

Du kan spørge studiekoordinatoren (studiekoordinator@dbi.edu - 2526 5505) om alt fra studieplan, undervisningstilbud, læseplads, fester og andre arrangementer.
På DBI oplevede jeg, at studiet er med til at udruste mig til en fremtidig tjeneste både gennem studiet, gennem samtaler med andre studerende og ansatte og ekstra tilbud, fx temadage.
Michael Højgaard Jensen

Et sted at bo?

DBI lejer en lejlighed på Ryesgade med plads til 7 studerende samt fælles køkken, bad, spisestue og dagligstue. Hvis du gerne vil skrives op til et værelse i DBI-lejligheden, så kontakt DBI's sekretariatsleder Ellen Lodahl Pedersen elp(at)dbi.edu.

Bibliotek

På DBI finder du et godt forskningsbibliotek med over 21.000 teologiske fagbøger på dansk, norsk, svensk, tysk, engelsk, latin, græsk, hebraisk - samt en række fagtidsskriftet mm. Du kan låne bøgerne til brug på din læseplads, men der er ikke mulighed for hjemlån.

Studenterråd

Studenderrådet tager sig af de studerendes trivsel og har også demokratisk medindflydelse på alle niveauer og områder.i De har repræsentanter i FIUC-CPHs fagråd, forskningsudvalg, biblioteksudvalg og læringsmiljøudvalg, samt i FIUCs Akademiske Råd og Plan- og Strategiudvalget.

Derudover har studenterne to repræsentanter i pædagogisk udvalg og i undervisningsudvalget. Dette betyder, at ønsker kan blive hørt i de diskussioner, der fører til beslutninger omkring undervisningstilbud og pædagogisk metode. Studenterrådet arbejder også på at skabe et godt studiemiljø både med teologiske diskussioner og sociale tiltag. Hvert år er der valg til studenterrådet, der består af ca. 5 studerende.

Læsepladser

DBI har 32 læsepladser til rådighed for studerende. Det er en god ide at få sig en læseplads, så du kan få struktur i hverdagen. Lige udenfor læsesalene ligger biblioteket, hvor du kan søge relevant litteratur mellem mere end 20.000 titler.

Tilbud om mentorsamtaler

Som studerende har du ret til en mentor gennem dit studieforløb. Der kan være mange ting, som du har brug for at vende med en fast mentor i løbet af dit studium. Både personlige forhold og studiemæssige forhold kan du snakke med din mentor om.

Din mentor kan være en af underviserne, men det kan også være en ekstern mentor. Vi forsøger at finde en, der passer godt til dig.

Stipendier

Uddannelserne på FIUC-CPH er ikke berettiget til SU. Derfor tilbyder Dansk Bibel-Institut lån og stipendier. Stipendier vil fra foråret 2024 være på 75 % af SU for udeboende i 10 måneder om året.

Fleksibel bachelor og SU
Hvis du imidlertid søger ind på teologi på Københavns Universitet samtidig med, at du søger ind på FIUC-CPH (enkeltfag), så kan du få forhåndsmerit for dine fag begge steder. Som studerende ved Københavns Universitet er du berettiget til at søge SU efter gældende regler.

Lån og stipendier, hvis du kun læser på FIUC-CPH
Hvis du læser en bachelor, master eller diplomuddannelse (kun lån) på fuldtid som nærværsstuderende, så kan du søge om lån og stipendier hos Dansk Bibel-Institut. Du får udleveret et ansøgningsskema, når du starter.

  1. år: Starthjælp på 10.000 kr. kr. til at købe bøger for. Beløbet tilbagebetales, hvis du afbryder uddannelsen i løbet af 1. semester. Derudover kan du søge et rentefrit lån i 9 måneder på 2750 kr. om måneden. Lånet betales tilbage til DBI i løbet af de næste år.

  2. - 4. år: Du kan søge stipendier a 75 % af SU for udeboende i 10 måneder om året.

En 3-4 årig bachelor i teologi og mission er en fleksibelt sammensat bacheloruddannelse, der kan bruges direkte i et kirkeligt arbejde eller til at læse videre på en kandidatuddannelse.

Du kan også søge ind på teologi på DBI (FIUC-København) og Københavns Universitet samtidig og få en 4-årig dansk og norsk bachelor.

Vil du arbejde med teologi og mennesker? Så kan du tage enkeltfag eller en diplomuddannelse i teologi og tjeneste som et års fuldtidsstudier.

Du kan gratis følge alle fag som enkeltfag, hvis du møder op på studiestedet. En række fag kan mod en kursusafgift tages som netstudier, hvor du følger undervisningen hjemmefra via lydfiler, powerpoint og video.

Kontakt
Dansk Bibel-Institut
Leifsgade 33, 6.sal
2300 København S
Tlf.:33 13 55 00
Følg os